Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Cesty k bezproblémovým sousedským vztahům

Šelmy a dravci zastávají důležitou funkci v každém přirozeném ekosystému. Střety mezi chovateli hospodářských zvířat, tedy přesněji mezi jimi chovanými zvířaty a divokými predátory jsou v některých částech světa v podstatě na denním pořádku. V důsledku těchto interakcí mívají chovatelé v takových lokalitách k dispozici více či méně efektivní metody, jak svá zvířata před...

Kategorie: Výživa zvířat, Zemědělství, Životní prostředí

Nežádoucí látky v krmivech

Oblast nežádoucích látek v krmivech je v EU jako jediná regulována směrnicí, což znamená, že její ustanovení jsou adresována členským státům, nikoli jednotlivým provozovatelům krmivářských podniků. To se stane až poté, co členské státy zapracují její ustanovení do národní legislativy. Obecně směrnice říkají co se má udělat, a na členských...

Kategorie: Výživa zvířat

Význam mikroprvků zinku, mědi a manganu ve výživě hyperplodných prasnic

V posledním desetiletí se zaměření v oblasti produkce prasat týkalo především zavádění hyper plodných prasnic. Nárůst počtu živě narozených selat a odstavených selat na cyklus znamená pro producenty větší ekonomickou návratnost. Optimalizace výživy je obecně přijímána jako velmi důležitý předpoklad pro splnění těchto vyšších užitkových standardů při zachování dobrých podmínek...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Jak omezit uhlíkový dopad sóji?

Přibližně šedesát procent uhlíkové stopy výroby vepřového masa pochází z krmiva, z toho největším přispěvatelem je sójová moučka. Co tedy mohou společnosti udělat, aby pomohly toto procento snížit? Když hovoříme o uhlíkové stopě, máme na mysli celkové emise skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan a oxid dusný) vyjádřené jako ekvivalenty oxidu...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

ABC pasení zvířat

Dobře spravované pastviny jsou Always Best Crop pro životní prostředí i pro pasoucí se zvířata. i pro vás. Dobře obhospodařovaná pastvina má husté, zdravé plodiny, – trávy a luštěniny. Nejlepší rostlinná společenstva pro životní prostředí, která chrání půdu před větrnou a vodní erozí, zachytí co nejvíce srážek , zapravuje a...

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Moderní trendy ve výživě prasat

Ani na dvaadvacáté konferenci věnované výživě prasat, kterou společnost Trouw Nutrition Biofaktory, s.r.o., opět naplánovala do prostor EA Business Hotelu Jihlava, se nikdo nenudil. Právě naopak! V zajímavě koncipovaném odborném programu přednášející cílili především na prakticky upotřebitelné informace. Na 150 účastníků konference se dozvědělo například o tom, jak bez oxidu zinku...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Kvalita a příjem napájecí vody u dojnic

Z hlediska zachování života skotu je nejdůležitější živinou voda. Vzhledem ke svým vlastnostem se staví do centra většiny metabolických reakcí v těle. Voda je hlavní složkou nitrobuněčné a mezibuněčné tekutiny, chymu, krve a moči, umožňuje cirkulaci mnoha molekul, včetně živin, hormonů, minerálů a dalších látek a usnadňuje eliminaci metabolického odpadu....

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat