Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Prevence je levnější než léčba

Kvůli zvyšujícím se nákladům a setrvale nízkým cenám jatečných prasat se producenti vepřového masa dostávají do existenčních problémů. Nezbývá jim, než hledat rezervy kde se dá. Vedle krmiv a energií je významnou nákladovou položkou i zajištění zdraví zvířat, a to jak ve vztahu k evropské legislativě, tak i k samotné léčbě....

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Přenos viru AMP krmivem

Ve vnímavé populaci prasat se africký mor prasat může přenášet přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ale i prostřednictvím tepelně neošetřených produktů získaných z nakažených zvířat nebo kontaminovanými předměty a krmivem. Zatímco na kratší vzdálenosti šíří virus AMP divoká prasata, na přenosu nákazy na delší vzdálenosti se podle odborníků podílí mechanický přesun materiálu a vozidel...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Přežitelnost a efektivita chovu

V chovu prasat došlo během několika desetiletí k výraznému navýšení počtu selat ve vrhu a tím pádem i k nárůstu počtu selat narozených ročně od jedné prasnice. Nicméně ještě důležitějším ukazatelem je počet selat, která prasnice dokáže odchovat a mohou být zařazena do výkrmu. Proto se jak chovatelé, tak vědci snaží přijít na...

Kategorie: Prasata

Rizika pro welfare, zdraví i život

Stejně jako u řady jiných chovatelských odvětví, kde je cílem produkce masa, tak i ekonomika chovu prasat závisí nejenom na množství narozených mláďat, ale zejména na počtu úspěšně odchovaných a vykrmených. Kvalita a efektivita produkce závisí na mnoha faktorech. Mnoho z nich působí až v době po narození, ale najdou se i...

Kategorie: Prasata

Kongres o prasatech

Nizozemská pobočka skupiny EPP uspořádá kongres EPP 2022 v Nizozemsku. Původně bylo plánováno oslavit 30. výročí existence klubu v roce 2020, ale to muselo být odloženo kvůli Covid-19. Nyní, téměř o dva roky později, se organizátoři konečně chystají oslavit akci od 18. do 20. května 2022 uprostřed země v Tielu v hotelu...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zahraničí

Nadčasová stáj s moderními prvky

Společnost AGRA Řisuty vykrmí každý rok přibližně 6000 prasat. Modernizace porodny na farmě Drnek pro 150 prasnic v roce 2008 byla spojena s repopulací základního stáda prasničkami od firmy CBS - Czech Breeding Services. Druhá vlna modernizace v roce 2016 se týkala odchovny pro 1050 selat a během třetí vlny v roce 2018 byl...

Kategorie: Prasata, Technologie

V Řisutech proti proudu

V předvečer Dne nové technologie, který na konci minulého roku uspořádaly společnosti AGRA Řisuty a AGRICO Třeboň, přinesl jeden z televizních programů ve svém hlavním večerním zpravodajství obsáhlou reportáž, jak čeští chovatelé snižují stavy prasat a vážně uvažují o ukončení jejich chovu. Na vině jsou rostoucí ceny vstupů, zejména krmiv...

Kategorie: Prasata

Prasata stráží letiště před ptactvem

S úmyslem předejít střetu letadel s ptáky a zvýšit bezpečnost letecké dopravy se amsterdamské letiště Schiphol pustilo do zajímavého projektu, v němž hrají hlavní roli prasata. Úkolem stáda o dvaceti zvířatech bude udržovat ptactvo mimo letištní prostor. Projekt má na starosti nizozemské ministerstvo infrastruktury a vodohospodářství ve spolupráci s tamními hospodářskými společnostmi Buitengewone Varkens...

Kategorie: Prasata

Krmení a zdraví střev ovlivňují okusování ocásků u u prasat

Mnoho výzkumů ukázalo složitou, obousměrnou komunikaci mezi střevní mikroflórou, zdravím střev a mozkem, která ovlivňuje náladu a chování prostřednictvím osy mikrobiota – střevo – mozek. Okusování ocasu je i nadále hlavním problémem v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v komerční produkci prasat, přičemž hlavním rizikovým faktorem je...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat