Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Vlci opět v hlavní roli

Farma Beskydy se nachází v podhorské vesnici Bystřice nad Olší. Obhospodařovaná výměra 18 ha pastvin slouží výhradně extenzivnímu chovu malých a velkých přežvýkavců. Podhorská oblast Slezských Beskyd však poskytuje útočiště také vlkům, kteří na zvířata chovaná na uvedené farmě opakovaně zaútočili. Zakladatelé farmy Ing. Roman Cieslar a jeho přítelkyně Anna...

Kategorie: Ovce a kozy, Pastva

Živé sekačky na údržbu kulturní památky

Pevnost Terezín zná nejspíš většina z nás jako místo s temnou minulostí z období druhé světové války. Historie jedné z nejdokonalejších bastionových pevností na světě se však začala psát dlouho před touto historickou událostí. Konkrétně v dobách habsburské monarchie, kdy sloužila jako obranný štít proti výpadům Pruského království. Ve snaze...

Kategorie: Ovce a kozy, Životní prostředí

Faktory ovlivňující úspěch odchovu jehňat

I když u nás patří jehněčí a skopové maso spíše mezi nepříliš rozšířené suroviny, tak v celosvětovém měřítku má chov ovcí značný význam. Nároky těchto přežvýkavců jsou sice poměrně malé, ale ani při jejich chovu nepřestávají platit základní zootechnická pravidla, která rozhodují o tom, zda bude chov ovcí efektivní či...

Kategorie: Ovce a kozy

Pestrý život na Ofčím statku Brníčko

Členům Asociace soukromého zemědělství ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou například remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina. Zlatým medailistou ve třetím ročníku tohoto programu...

Kategorie: Ovce a kozy

Chov ovcí a koz na Slovensku

Jestliže donedávna byl chov ovcí na Slovensku považovaný za nejstabilnější sektor v oblasti živočišné výroby, dnes už to neplatí. S ohledem na pokles početních stavů v posledních letech lze konstatovat, že odvětví vykazuje ztráty a pokles ve všech směrech. O něco lepší je situace v chovu koz, kde dochází k pozvolnému navyšování stavů zvířat.

Kategorie: Ovce a kozy

Špičkové kozy a kvalitní produkty

Rodinná farma člena Asociace soukromého zemědělství ČR Těšínské Slezsko - veterinárního lékaře Lukáše Hlubka a jeho ženy Michaely, také veterinářky, vznikla roku 2014 v Krmelíně, a to přímým importem tří stovek mladých sánských koz z Francie. Dnes jich na krmelínské farmě, která byla ještě před několika lety zdevastovaným družstevním areálem,...

Kategorie: Ovce a kozy

Novinky v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace

V Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace, kterou každoročně připravuje Státní veterinární správa a schvaluje Ministerstvo zemědělství, jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Její součástí jsou i programy vytvořené a schválené na národní i evropské úrovni. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

Chov dojných ovcí je dobrá volba

Východofríské ovce se u nás začaly chovat ve větších stádech zejména na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, kdy se zakládaly mléčné farmy.  Přestože ve větších chovech specializovaných na finalizaci mléčné produkce se zejména pro lepší adaptaci na strojní dojení se přecházelo na francouzské plemeno lacaune, v malých stádech se...

Kategorie: Ovce a kozy