Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Pozor na šíření vztekliny

SVS upozorňuje na šíření vztekliny v sousedním Polsku.  Polsko na rozdíl od České republiky patří mezi země, v nichž se doposud nepodařilo zcela vymýtit vzteklinu. Každoročně jsou z Polska hlášeny pozitivní případy vztekliny, především u lišek. Ve druhé polovině roku 2021 byl v Polsku zaznamenán výrazný nárůst potvrzených případů. Nejvíce případů se objevuje...

Kategorie: Nezařazené, Zdraví zvířat

MLECOOP podporuje Mléčnou farmu roku

Soutěž mléčná farma roku je pro tento rok již vyhlášena. Novým partnerem je odbytové družstvo MLECOOP. Na otázky redakce odpovídal předseda představenstva odbytového družstva MLECOOP a zároveň ředitel Zemědělského družstva Růžový palouček v Morašicích Ing. Martin Střasák. Ing Martin Strasák Proč jste se rozhodli jako odbytové družstvo MLECOOP vstoupit do...

Kategorie: Nezařazené

První český chovatelský časopis vycházel již před 120 lety

Ve snaze o vzdělání širokých vrstev praktických zemědělců založil v roce 1902 prof. Dr. Josef Taufer časopis Chov hospodářských zvířat. Vycházel v měsíčních intervalech a bylo to první české odborné periodikum věnované chovu zvířat, mlékařství, pícninářství, zvěrolékařství a částečně i ostatním odvětvím zemědělské výroby. Do dějin našeho zemědělství se nesmazatelně...

Kategorie: Nezařazené

Farm to Fork – výsledky studií nepřesvědčily

Další týden debat o studiích Farm to Fork v Bruselu skončil... potřebou dalších studií! Tento týden se evropské zemědělské zprávy opět částečně točily kolem otázky studií o dopadu strategie Farm to Fork, ať už jde o slyšení s Julienem Denormandiem v Evropském parlamentu nebo oficiální zveřejněním dvou studií univerzity...

Kategorie: Nezařazené

Ekozemědělství nabývá na významu

Ekologické zemědělství je v České republice stále na mírném vzestupu. Tradičně se u nás rozvíjí v méně příznivých horských a podhorských oblastech. Na našem území dosahuje ekologicky obhospodařovaná plocha více než patnácti procent z celkového zemědělského půdního fondu. Největší podíl v ekozemědělství v ČR patří trvalým travním porostům. Na orné půdě se pěstují...

Kategorie: Nezařazené

Letošní TECHAGRO bude rozšířeno o nové zemědělské technologie

Od 3. do 7. dubna 2022 se na brněnském výstavišti budou konat zemědělské a lesnické veletrhy – Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy je již přihlášeno zhruba 400 firem....

Kategorie: Nezařazené

Změny Strategického plánu SZP

Ministerstvo zemědělství 12. ledna oznámilo zásadní změnu Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027, který určí pravidla pro zemědělské hospodaření v Česku na dalších pět let. Plánuje zvýšit úroveň redistributivní platby, tedy platby na první hektary, z původně navržených deseti procent na 23 procent. Návrh...

Kategorie: Nezařazené

Výskyt svalovce u divočáka

V České republice byl po zhruba dvou a půl roce zjištěn výskyt nebezpečného parazita svalovce (Trichinella spiralis) u prasete divokého. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) v Praze v tomto týdnu potvrdilo přítomnost larev trichinel u dvou kusů prasat divokých dovezených do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji z Polska. Dva kusy prasat divokých byly součástí...

Kategorie: Nezařazené

Jelení farma jako splněné přání

Na Dobříšsku, konkrétně v osadě Chaloupky-Ouběnice, vznikla v roce 2005 z popudu Martina Kozohorského a jeho rodiny jelení farma, která se stala jejich velkým splněným přáním. Na deseti hektarech trvalých travních porostů a skalních pískovcových seskupení s lesním porostem tehdy našli svůj domov dva maďarští jeleni a osm laní, které...

Kategorie: Nezařazené

Ptačí chřipka také u bažantů

Státní veterinární správa odhalila další ohnisko ptačí chřipky objevila ve voliérovém chovu bažantů v Hovoranech na Hodonínsku. Vyšetření v referenční laboratoři ve Státním veterinárním ústavu v Praze – Lysolajích potvrdilo u uhynulých bažantů virus ptačí chřipky subtypu H5N1. Zatím poslední ohnisko ptačí chřipky Státní veterinární správa eviduje na jihu Moravy ve voliérovém chovu...

Kategorie: Nezařazené