Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Produkční a živinový potenciál travních porostů šumavských pastvin

Systém extenzivního pastevního využití trvalých travních porostů je často realizován na Šumavě. Zdejší podnebí má přechodný ráz, uplatňují se zde vlivy oceánského i kontinentálního klimatu. Na modelovém příkladu pastevního areálu v katastrálním území obce Křišťanov, okr. Prachatice, byl sledován potenciál živinové nabídky v průběhu vegetačního období (květen, červen, červenec a srpen). Šlo...

Kategorie: Krmivo, Pastva, Zdraví zvířat

Rizika silážování vojtěšky

Vojtěška je obtížně silážovatelnou plodinou především kvůli své vysoké pufrační kapacitě, nízké koncentraci vodorozpustných sacharidů a zranitelnosti vůči nežádoucím sekundárním klostridiálním fermentacím. Pro správný průběh fermentace je nutné zajistit rychlé a dostatečné zavadnutí píce. Odpověď na otázku, jak postupovat, když nejsou optimální podmínky, najdete v článku Ing. Radko Loučky, CSc....

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Výzkum

Pastva zvířat a pastevní technologie

Nejstarším způsobem obhospodařování travních porostů je pastva. Pastva představuje biologický proces, při kterém býložravci přijímají potravu konzumací rostlinné biomasy. Nejen, že tak zvířata přirozeně přijímají krmiva, ale je tím zajištěn i jejich pohyb venku na slunci a bez velké koncentrace stájových plynů. Diskutovaným tématem v oblasti chovu skotu je v současné době pastva...

Kategorie: Krmivo, Pastva, Výživa zvířat

Kvalitu objemného krmiva ovlivňuje řada faktorů

Každý chovatel skotu používající senáž jako základ krmných dávek se snaží vyrobit toto konzervované objemné krmivo v co nejvyšší kvalitě. Optimální výživa je stěžejním předpokladem pro pohodu zvířat a dosahování vysoké užitkovosti. Ať už se jedná o celkovou produkci mléka s vysokým obsahem mléčných složek na farmách s chovem dojnic, nebo mléčnost krav...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Aditivum na bázi organického selenu

Společnost Lesaffre (Phileo) investovala do nové továrny ve Valladolidu (Španělsko), kde se bude vyrábět přípravek Selsaf obohacený o selenometionin a selenocystein. Výstavba nové továrny začala loni na podzim a první část by měla být dokončena příští rok v létě. Pro v roce 2023 je plánována druhá fáze investic, která umožní...

Kategorie: Krmivo, Zdraví zvířat

Přepracování pravidel EU pro doplňkové látky

Po osmnácti letech uplatňování ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat se Komise rozhodla k jejich revizi. Ta by podle ní měla usnadnit uvádění udržitelných a inovativních doplňkových látek na trh a zefektivnění povolovacího procesu, aniž by...

Kategorie: Krmivo

Choroby kukuřice

Kukuřice setá (Zea mays L.) je jednou z nejvíce pěstovaných plodin na našem území. Dle Českého statistického úřadu, byla v letošním roce (2021) kukuřice pěstována na 318 tisících hektarů. V loňském roce (2020) se kukuřice pěstovala celkem na 313 tis. ha, z toho na zeleno a na siláž 234 tis. ha, na...

Kategorie: Krmivo

Při šlechtění jsou ještě rezervy

Kukuřice tvoří základ jídelníčku mnoha národů. V některých zemích se pro výživu člověka využívá spíše okrajově. Mnohem větší podíl na spotřebě kukuřice mají hospodářská zvířata. A nelze zapomínat ani na využití kukuřice při produkci bioplynu či lihu. Co vše může pomoci naplnit vysoké požadavky? Vědci i šlechtitelé mají zatím stále...

Kategorie: Krmivo