Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Venkovní chov drůbeže bez omezení

S ohledem na stabilizaci nákazové situace ohledně vysoce patogenní aviární influenzy v České republice i v zahraničí, Státní veterinární správa zrušila plošná mimořádná veterinární opatření ze závěru listopadu loňského roku. Chovatelé tak mohou chovat drůbež ve venkovních prostorech bez omezení. V loňském roce bylo v České republice potvrzeno rekordních 48 ohnisek...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Rada pro zemědělství a rybolov bude dnes mimo jiné řešit financování odvětví chovu prasat

V Bruselu dnes zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Zasedání bude předsedat francouzský ministr zemědělství a výživy Julien Denormandie. Evropskou komisi budou zastupovat komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski. Během polední přestávky se ministři zúčastní neformální diskuse o budoucnosti společné rybářské politiky, které předsedá...

Kategorie: Drůbež, EU, Masný skot, maso, Mléko, Prasata, Zemědělství

Evropský parlament je pro podporu produkce foie gras

Poslanci Evropského parlamentu uznali, že produkce foie gras je založena na postupech, které respektují kritéria dobrých životních podmínek zvířat a odmítli výzvu k zákazu asistovaného krmení kachen a hus. Foie gras jsou ztučnělá játra vodních ptáků, především hus a kachen. Jsou považována za delikatesu. V některých zemích je dokonce chráněn...

Kategorie: Drůbež, welfare

Témata programu EuroTier 2020

Veletrh EuroTier 2022 v listopadu  bude mít doprovodný program  v šesti částech. Ty se budou zaměřovat na produkci hovězího masa, chov prasat, drůbeže, akvakulklturu, krmivo a výživu a marketing. Dalšími tématy jsou například alternativní zdroje bílkovin a chov ostatních hospodářských zvířat. Odhaduje se, že do roku 2050 bude zapotřebí dalších 265 milionů...

Kategorie: Drůbež, Koně, maso, Mléko, Prasata, Výstava, Zahraničí

Prevence zavlečení ptačí chřipky do chovu

Aviární influenza je virové onemocnění postihující všechny ptáky (volně žijící ptáky, hrabavou i vodní drůbež). Běžně se vyskytuje u volně žijících ptáků. U chované vodní drůbeže má toto onemocnění často skrytý průběh a úhyny jsou vzácné. Naproti tomu u hrabavé drůbeže je inkubační doba onemocnění pouze několik dní. Loni bylo...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Další ohnisko ptačí chřipky

V České republice se potvrdilo letošní sedmé ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu drůbeže v obci Masojedy na Kolínsku ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 14 nosnic a jedné kachny z celkového počtu 40 nosnic a 5 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu a...

Kategorie: Drůbež, Nezařazené, Zdraví zvířat

Ochrana genetické rozmanitosti původních kuřat

Levnější způsob zmrazení reprodukčních buněk by mohl pomoci zajistit produkci potravin v tropických zemích s nízkými a středními příjmy. Nízkonákladová metoda kryokonzervace by mohla pomoci zachovat 1600 místních plemen kuřat, která jsou důležitým zdrojem příjmů pro drobné zemědělce v těchto oblastech.   Vědecký průlom by také mohl pomoci zajistit geny...

Kategorie: Drůbež, Šlechtění

Zvýšení pevnosti kostí a kvality vajec vlivem zkrmování konopného a lněného semínka

Velký důraz je v současné době kladen na welfare zvířat a kvalitu produktů. Kvalita živočišných produktů je hodnocena na základě řady fyzikálních a chemických ukazatelů, mikrobiální kontaminace nebo senzorické analýzy. Z hlediska zdraví konzumentů je důležitým ukazatelem kvality produktů obsah n-3 mastných kyselin a poměr n-6/n-3 mastných kyselin. Polynenasycené n-3 mastné...

Kategorie: Drůbež

Hmyzí moučky jako krmná surovina pro brojlerová kuřata

Členské země EU schválily Nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami, které vstoupilo v platnost 7. září 2021. Tímto schválením se...

Kategorie: Drůbež, Krmivo

Krmení kachen

V České republice se spotřeba masa kachen na obyvatele pohybuje kolem 0,8 kg. Chovají se kachny rodu Anas (domestikovanou formou kachny divoké je kachna domácí, u nás především plemeno kachna pekingská) a kachny rodu Cairina (domestikovanou formou pižmovky velké je pižmovka domácí, kachna pižmová). Rychlost růstu, konverze krmiva i složení těla,...

Kategorie: Drůbež